Realizujemy przedsięwzięcie: ROZWÓJ STOWARZYSZENIA POSŁANIE

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022 – 2025” rozwijamy  potencjał i działalność naszego stowarzyszenia. Realizowany projekt polega na modernizacji naszej organizacji poprzez zakup nowych i odtworzenie zużytych aktywów: sprzętu nagłośnieniowego, audiowizualnego, komputerowego. Projekt przez szkolenia obsługi przyczyni się do lepszej jakości nagłaśniania oraz transmisji audiowizualnej naszych konferencji, rekolekcji. Tworząc materiały promocyjne chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w organizowanych przez nas wydarzeniach, a w dobie cyfrowej transformacji również poprzez udział online.

Wartość dofinansowania 112 605 zł.

Przewiń do góry