Wspólnota Posłanie

Wspólnota „Posłanie” spotyka się na cotygodniowej modlitwie charyzmatycznej, która ma charakter otwarty. Główny cel wspólnoty, rozpoznany przed wielu laty, to formowanie uczniów i posyłanie ich do świata. Realizujemy go poprzez ewangelizację, czyli głoszenie kerygmatu i dalszą pogłębioną formację chrześcijańską.
W ramach swojej działalności wspólnota podejmuje szereg posług: muzyczną, modlitwy wstawienniczej, medialną, wydawniczą, rekolekcji skierowanych do młodych i inne. Szczególnymi formami są tu Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym, które prowadzimy cyklicznie od wielu lat, również wyjazdowo - na zaproszenie innych parafii czy grup, także spoza Torunia, a także msze św. z modlitwą o uzdrowienie.

Spośród członków wspólnoty zostało powołane Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”, zatwierdzone dekretem biskupim z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Liderem wspólnoty jest Ewa Leszczełowska.
Asystentem kościelnym jest ks. dr Artur Szymczyk.