Pismo „Posłanie”

Pismo ewangelizacyjno-formacyjne „Posłanie – Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię! (Mk 16,15)”, to kwartalnik (do końca 2022 r. wydawane jako dwumiesięcznik), którego celem jest ewangelizacja bliźnich, ich formacja jako uczniów Chrystusa, a następnie posłanie z Dobrą Nowiną do środowisk, w których żyją i pracują. Z uwagi na charakter pisma drukowane są w nim – jako „żywe słowo” – przede wszystkim świadectwa (dotyczące nawrócenia i kroczenia drogami wiary), artykuły formacyjne (np. cykl artykułów dotyczących rozeznawania i życia duchowego, historii świętych, ciekawych pozycji książkowych) i wywiady. Chcemy w ten sposób dzielić się dalej bogactwem Kościoła i jego nauczania oraz doświadczeniem spotkania ciekawych ludzi, którzy mają coś ważnego i cennego do przekazania.
Nasze pismo jest skierowane zarówno do osób poszukujących, jak i pragnących pogłębienia swej relacji z Jezusem.

Zapraszamy do zakupu najnowszego numeru „Posłania” w naszym sklepie internetowym.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w rozprowadzaniu i sprzedaży pisma „Posłanie" - skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz zaprenumerować pismo - skontaktuj się z nami.

Archiwalne numery pisma do pobrania - przejdź do archiwum.

 

Tak zmieniało się nasze pismo na przełomie lat 2004-2019: