Przedszkole „Domek na Skale”

Misja

Głównym powodem powołania przedszkola katolickiego jest pragnienie realizacji chrześcijańskiej wizji wychowania. „Domek na Skale” to miejsce rozwoju dzieci, które w naturalny sposób staje się przedłużeniem atmosfery, zasad i wartości katolickiego domu rodzinnego.

W misji przedszkola leży: wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowanie chrześcijańskiej postawy, troska o rozwój duchowy, moralny dzieci oraz wspieranie ich postępów na płaszczyźnie intelektualnej, społecznej i fizyczno-zdrowotnej, a także inspirowanie ich aktywności twórczej.
Wychowanie religijne w przedszkolu realizowane jest poprzez: codzienną wspólną modlitwę dzieci, modlitwę przed i po posiłkach, cotygodniową katechezę, comiesięczną mszę św. z udziałem innych członków rodziny dziecka, przybliżanie treści roku liturgicznego.
Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która będzie koncentrować się na dziecku i jego potrzebach, dbać o jego harmonijny rozwój w powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym.

Organem prowadzącym przedszkole jest Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”.

Dodatkowe informacje

Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Domek na skale” to miejsce opieki, wychowania i zabaw dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30
Lokalizacja: ul. Rysia 1, Toruń
Bieżące informacje: https://www.facebook.com/kppdomeknaskale/

Kontakt

Telefon: + 48 781 969 676
E-mail: kpdomeknaskale@gmail.com