Archiwum 2016

 • POSŁANIE NR 6/94/2016

  W NUMERZE:

   

  • Życie we wspólnocie jest cudowną przygodą - Izabela Surmacz
  • Wspólnota modliła się za mnie - świadectwo 
  • Wspólnota jako dar otrzymany od Boga - świadectwo
  • Jak żyć według Ducha? - Tomasz Kalniuk
  • Otworzyłam się na uwielbienie - świadectwo
  • Zbawienie jest za darmo - ks. Artur Szymczyk
  • Jezus zanurzył mnie w Swoich ranach - świadectwo
  • Lekarz był zaskoczony - świadectwo
  • Wszystko mi wolno - Dagmara Krzyżanowska
  • Tylko Ty możesz wypełnić serca głód - Katarzyna Ciesielska
  • O Kościele cierpiącym w czyśćcu - Agnieszka Kozłowska 
  • Jesienny pejzaż - Dagmara Krzyżanowska
  • To całkowicie inny świat - wywiad z o. Tomaszem Świtałą OFMCap
 • POSŁANIE NR 5/93/2016

  W NUMERZE:

   

  • Wzywam cię po raz ostatni! - świadectwo
  • Wypróbować cud - Renata Czerwińska
  • Bóg dał mi przebaczyć - świadectwo
  • Zostawiłem reformy Bogu - świadectwo
  • Święty na nasze czasy - Agnieszka Kozłowska
  • Życie wiarą w Syna Bożego - Dagmara Krzyżanowska
  • *** (uciszona jest dusza moja) - Dagmara Krzyżanowska
  • Spowiedź - cud miłosierdzia Bożego - Katarzyna Ciesielska
  • Odkryć w sobie diament - Dagmara Krzyżanowska
  • Czy pójdziesz? - świadectwo
  • Dałam się poprowadzić na głębokie wody (Cz.II) - wywiad z s. Violetą Nicą CSSE
 • POSŁANIE NR 4/92/2016

  W NUMERZE:

   

  • Nowe wino do nowych bukłaków - Agnieszka Kozłowska
  • Ad maiorem Dei gloriam! - Kalina Adamowicz
  • Nasz język ma wielką moc - Maria Vadia
  • *** (któż miłość Twą wypowie) - Dagmara Krzyżanowska
  • Napełnieni ogniem miłości - Dagmara Krzyżanowska
  • Bóg okazuje swoje miłosierdzie - Katarzyna Ciesielska
  • Wiadomość z nieba - świadectwo
  • Otrzymałam pokój i siłę - świadectwo
  • Walczcie z ambicją - Marta Kalniuk
  • O umartwieniu pożądań - Dagmara Krzyżanowska
  • Żebym tylko miłować umiała - Renata Czerwińska
  • Dałam się poprowadzić na głębokie wody - wywiad z s. Violetą Nicą CSSE
 • POSŁANIE NR 3/91/2016

  W NUMERZE:

   

  • Kiedy chwalimy Boga, On przychodzi z mocą - Maria Vadia
  • *** (bez Twojego objawienia) - Dagmara Krzyżanowska
  • Być narzędziem Ducha Świętego - Dagmara Krzyżanowska
  • Oto czynię wszystko nowe - świadectwo
  • Z Maryją w szkole Ducha Świętego - Agnieszka Kozłowska
  • Wskazywał drogę - świadectwo
  • Czas jest darem - świadectwo
  • Droga wyrzeczenia - Dagmara Krzyżanowska
  • Miłość z Krzyża - świadectwo
  • O pokusie letniości - Katarzyna Ciesielska
  • Gdzie wzmógł się grzech,tam obficiej rozlała się łaska - świadectwo
  • Największym zagrożeniem jest brak wiary w Boga - wywiad z Grzegorzem Bacikiem
 • POSŁANIE NR 2/90/2016

  W NUMERZE:

   

  • Potrzebujemy przebaczenia - wywiad z o. Józefem Witko OFM
  • Mieć serce zdolne do przebaczenia - Agnieszka Kozłowska
  • Kogo szukasz? - Katarzyna Ciesielska
  • Światłość świata - Dagmara Krzyżanowska
  • Słuchaj, Izraelu! - Agnieszka Kozłowska
  • Będę biec... - świadectwo
  • Doświadczyłam wolności serca - świadectwo
  • Zamieszkać na pustyni - powrócić do Boga. Przesłanie Ojców i Matek Pustyni - Tomasz Kalniuk
  • Nawet i tego nie potrafimy - Ewa Leszczełowska
  • Być pustelnikiem - Dagmara Krzyżanowska
  • Przebaczenie to łaska - świadectwo
  • Mały święty, ale gigant ducha! - Joanna Przybyszewska
  • O wdzięczności za Miłosierdzie Boże - Renata Czerwińska
 • POSŁANIE NR 1/89/2016

  W NUMERZE:

   

  • Moc modlitwy językami - Maria Vadia
  • Tańcem opowiadamy Dobrą Nowinę o Jezusie - wywiad z Jirim Sebastianem Voborskym
  • *** (nim dzień się skończy) - Dagmara Krzyżanowska
  • Droga do zjednoczenia z Bogiem - Dagmara Krzyżanowska
  • Małe Nic - Marta Kalniuk
  • I bądźcie wdzięczni! - Katarzyna Ciesielska
  • Kościół jest dla nas darem - Marta Kalniuk
  • Pan wezwał mnie, bym została Jego uczniem - świadectwo
  • Potrzebujemy przejść proces uzdrowienia - Agnieszka Ryba
  • Czy chcesz stać się zdrowym? - Renata Czerwińska
  • Bóg dał mi wolność i nadzieję - świadectwo
  • Otrzymałem wskazówki do codziennego życia - świadectwo