YOLO - Uwielbieniowa reanimacja 7 - Wyjdź z grobu

Kolejne spotkanie dla ludzi młodych, na którym mogą doświadczyć spotkania z Bogiem i Jego miłością. Spotkanie, na którym wszystko może się zmienić. Wiara staje się żywa, bo stajemy przed Bogiem. Kto chce prawdziwej, żywej relacji z Bogiem - zapraszamy! Bóg nie pragnie doskonałych, idealnych i świętych. Bóg pragnie KAŻDEGO!