Przekaż nam darowiznę

Prosimy Was o wsparcie naszej działalności ewangelizacyjnej.
Rachunek bankowy: PKO BP SA 40 1020 5011 0000 9402 0296 5739

Adres siedziby:
Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”
ul. Błękitna 24
87-100 Toruń
NIP: 956-219-61-60
REGON: 340310119
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000343395

Kontakt:
tel. 724 088 753
e-mail: wspolnota@poslanie.pl

Wysyłając nam darowiznę wpisz cel: "na cele kultu religijnego".
Dla nas to oznacza przeznaczenie jej na ewangelizację. Tak sformułowany cel, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu. A osoba prawna 10% tego dochodu.